top of page
ELS ORÍGENS
Historia l'Erol en imatge.jpg
QUÈ ÉS L'EROL

L'Erol és un espai creat per i per a les famílies, els seus infants i l’equip professional. Ara, amb l’espai propi, també és un espai obert a la resta de la població.

Som una Cooperativa sense ànim de lucre autogestionada i autofinançada.

Les famílies, les professionals de l’educació -anomenades Acompanyants- i les persones que participem regularment de l’Erol construïm i creem comunitat. 

Cada una de les persones que en formem part tenim la responsabilitat de fer tot allò que ens ve de gust i podem per a continuar fent realitat L'Erol.

 

Perquè l’Erol sigui una realitat avui en dia ha calgut esforç i perseverança per part de l’equip i famílies. L’experiència de l’Erol des de 2013 i en contacte amb altres iniciatives similars, és que crear i arrelar alternatives educatives entorn a la natura autofinançades i autogestionades és d’allò més complicat. I que perdurin en el temps, encara més. Sense el sostén muto, el compromís i la gran capacitat d’adaptació de famílies, acompanyants i persones afins, hauria sigut impossible. I l’Erol és, arrelat, amb un llarg camí per endavant.

 

COMUNITAT
 

A la comunitat de l’Erol ens uneix una motivació principal: que l'infant pugui desenvolupar tot el seu potencial al llarg de la vida; que pugui estar connectat amb el seu propòsit de vida i pugui accedir a les eines que necessita. Per això hem creat un entorn nutritiu, segur i cuidat on, a més a més, les persones adultes prenem consciència de que allò que desitgem pels infants es pot procurar si també es promou i es cultiva per a un mateix i mateixa. Així doncs, l’Erol és un espai de creixement i desenvolupament humà.

 

Durant els matins L'Erol té la forma d'una escola d'educació viva per a infants a partir d'1 any. El joc n’és l’activitat principal.

 

A les tardes i caps de setmana és un espai de reflexió, de formació per adults i un espai de trobada entre famílies. És quan persones que no formen part activa de la comunitat poden també participar-hi. 


 

L'ESCOLA DE L'EROL

 

L’espai escolar de l’Erol és el nucli que dóna sentit la comunitat.

 

L’estructura matinal de l’escola de L'Erol s'estructura segons les necessitats dels infants. Les necessitats dels diferents grups són canviants i ens adaptem a elles. També tenim en compte les necessitats de les persones adultes que acompanyem i les dels pares, mares o tutors. 

 

Organitzem els diferents espais perquè siguin adequats per a cada etapa madurativa. A cada espai hi disposem el mobiliari i el material amb l’objectiu de promoure un ambient relaxat on l’infant pugui desenvolupar-se autònomament amb companyia o en solitari. Els aprenentatges, a l’Erol, venen des de la motivació intrínseca en contacte amb l’entorn. 

 

Les acompanyants durant l’activitat lectiva, vetllem perquè sorgeixin o proposem activitats que els que estan madurativament preparats i interessats, poden realitzar. Amb l’objectiu d’oferir noves opcions d’aprenentatge i relacionals. 

 

També tenim la sort de que diferents especialistes ofereixen diàriament el seu do al servei de l’experiència dels infants: fang, karate, música, pintura, dansa, chi kung, anglès, meditació, cura del bosc, etc. També rebem la visita de talleristes que ens apropen a algun saber en concret: sobre dinosaures, fòssils, minerals, aquarel·la, etc.

 

Per L'Erol és primordial poder tenir a l’abast el contacte amb la natura, el bosc, els elements... Passem moltes estones a l’exterior i si s’escau anem a gaudir del bosc que tenim just al costat. Quan ja estan madurativament preparats, el pati és un espai més on poden anar lliurement gran part del dia i els grans fan un dia a la setmana d'escola al bosc.

 

El joc a l’exterior permet que les necessitats de moviment de l'infant estiguin cobertes. La natura ens acull, obra possibilitats motrius i posa límits. Ens mostra el temps atmosfèric i les estacions, ens mostra com cada ésser cobreix les seves necessitats i també com en la natura, cada ésser... forma part d’un tot i té una raó de ser. Nosaltres, ens comprometem cada dia a tenir-hi una relació de cura. 


 

 

Les acompanyants, per a poder percebre tot el que és adequat en l’acompanyament a l'infant, és important que estiguem immerses dins d'un procés personal d'auto-observació i auto-revisió constant per a poder adonar-nos de les creences, expectatives... que tenim sobre nosaltres mateixes i sobre les persones que acompanyem. Entre el que perceben i l’actuació, procurem alliberar-nos de les capes que els impedeixen veure-hi clar. Així, ens acostem més a la certesa d’allò que és adequat. El treball en equip des de l’obertura i l’amor, doncs, és d’allò més important. 

 

Les famílies que escollim participar de l’Erol, som famílies que -amb les nostres grans diferències vitals-, estem disposades a posar el focus en la nostra implicació personal sobre el desenvolupament a tots nivells dels nostres fills i filles. Per tant, som famílies que procurem, també, fer aquests processos d’auto-observació i auto-revisió com a pares, mares o tutores. 

 

Els petits i petites, aprenen a través del descobriment. I l’acompanyant, en la seva tasca educativa, es compromet a acompanyar els infants, també, en el descobriment del seu estat emocional. 

 

Els infants a l’Erol tenen permís per expressar tot allò que senten i pensen. I en aquest ambient de confiança, sovint es generen situacions de conflicte amb un mateix, amb la norma, entre els infants, etc. Les acompanyants tenim la tasca d'atendre la situació amb el màxim de respecte i comprensió. Sense judici ni prendre partit. Ens limitem a acompanyar les emocions, a posar sobre la taula les necessitats i a recordar la norma.

I en la major part dels casos, els infants, un cop ja tenen interioritzada la dinàmica acaben resolent aquestes situacions sense la nostra participació activa. Aprenen, amb els anys, a respectar-se a ells mateixos i a respectar els altres: a cuidar les seves pròpies en necessitats i a reconèixer i comprendre les necessitats dels altres. 

 

Alhora, per a poder assegurar una bona convivència entre persones i entre activitats tant diverses al mateix moment ens és imprescindible tenir acordades tot una sèrie de normes que un cop conegudes i respectades, afavoreixen que l'ambient sigui relaxat i que totes les persones ens hi sentim a gust.

Les acompanyants, també, procurem acompanyar des de la connexió i estar ben present a possibles situacions que calgui canalitzar o posar un límit. La nostra presència atenta i estable també serveix per acollir necessitats i sentiments que aflorin a nivell individual: quan un infant se sent enyorat, avorrit o cansat, per exemple. 

 

L’equip d’acompanyants també acompanyem, si cal, a les famílies en el seu procés entorn a la seva tasca pedagògica. Ja sigui a través de la comunicació diària, reunions individuals o a les reunions de comunitat. I també hi ha espais per l’acompanyament entre famílies o entre homes i entre dones. Quan és necessari, els famílies donem suport a les acompanyants i així, entre les persones adultes propiciem que es teixeixi una xarxa de confiança i creixement, teixeixi comunitat. 


 

A LES TARDES I CAPS DE SETMANA

A les tardes i caps de setmana, és quan l’Erol obre les portes a la resta de la població. Els espais i l’estructura de l’Erol permet que cada persona de la comunitat i també persones externes a la comunitat puguin realitzar activitats, formacions i espais reflexius i de compartir. Sempre en el marc conceptual de l’Erol. D’aquesta manera, l’espai de l’Erol esdevé l’espai col·lectiu on totes les famílies i persones afins puguin, en certa manera, expressar-se a tots nivells i desenvolupar-se personal i professionalment. 

dibuix ero2l.jpg
bottom of page